5 تفاوت اصلی بلیط سیستمی و چارتر 1397/10/09
1-بلیط سیستمی قابلیت کنسلی و تغییر تاریخ و تغییر نام را دارد درحالی که بلیط چارتر این قابلیت ها را ندارد.

2-بلیط سیستمی از لحاظ قیمتی برای افراد خردسال بزرگسال جانباز تمایز ایجاد کرده است در حالی که بلیط چارتر هیچگونه تمایزی برای این افراد ایجاد نکرده است.

3-بلیط سیستمی دارای کلاس های پروازی اکونومی درجه یک و تجاری است درحالی که بلیط چارتر عموما فقط کلاس اکونومی را دارا میباشد.

4-بلیط سیستمی از لحاظ قانونی میتواند به صورت جدا یعنی خارج از پکیج تور فروخته شود درحالی که بلیط چارتر از لحاظ قانونی باید فقط روی پکیج تور فروخته شود.

5-بلیط سیستمی میتواند به صورت مسیر یک طرفه (فقط رفت یا برگشت) هم فروخته شود درحالی که بلیط چارتر عموما باید به صورت مسیر دو طرفه (رفت و برگشت) فروخته شود در غیر این صورت اگر یک طرفه فروخته شود هزینه یک طرف دیگر سوخت میشود.

نویسنده : مریم اسلامی


برای خرید بلیط های سیستمی و چارتر با قیمت مناسب کلیک کنید.

logo-samandehi